Petar Jovanovic

4 Jan
Zdravlje

Najčešće se upotrebljava kao pojam odsustva bolesti.
Da li je baš tako?

Portal http://www.petarjovanovic.net ima svoju definiciju: ZDRAVLJE je život usaglašen sa prirodom.
Neki od uslova za dobro zdravlje su život bez stresa, pravilna ishrana, savlađivanje neumerenosti u svemu, ali ako pravilno mislite; znači da postojite i da niko neće imati sigurne radosti bez mirne savesti.
Tako se nameće pitanje :”Kakvi treba da budemo da bi bili zdravi i srećni, samim tim i pitanje
kakvi treba da budu drugi da bi moja sreća i zdravlje bili mogućni”. Odmah se nameće pitanje o našem moralu koji je u direktnoj vezi sa običajima, navikama, normi kojima se ljudi jedne društvene zajednice rukovode u svojim postupcima i svom celokupnom ponašanju.

Sve što budete naučili imaće rezultata ako  se oslonite na medicinsku etiku, a to su saveti sa lekarima. Samo tako nova saznanja možete pretočiti u korist vašeg zdravlja.

Petar Jovanovic  0695497340 http://www.herbal-elixir.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: